Тлумачення слова: Здатність

Здатність


Здатність-ності, ж.
1) Властивість за знач. здатний 1).
••
Пропускна́ зда́тність кана́лу зв'язку́ — найбільша кількість інформації, що передається по каналу зв'язку за одиницю часу.
••
Пропускна́ зда́тність обчи́слювальної систе́ми — міра обсягу роботи, що її виконує обчислювальна система протягом зазначеного періоду часу.
••
Розді́льна зда́тність — у системах обробки інформації – технічна характеристика друкуючого пристрою або іншого периферійного обладнання, яка визначає якість зображення.
2) рідко. Природне обдаровання, здібність.
Здатність
1.2

Введіть слово: