Тлумачення слова: Компютер

Компютер


Компютер

Збіги в тлумаченнях:
АКС
автоматизована компютерна система
ВАКК
Всеукраїнська асоціація компютерних клубів
ВІКОС
«Відкриті компютерні системи»
НВФ
ДКС
«ДніпрКомпютерСервіс»
ТОВ НВФ
КЗ
компютерні злочини
ККС
компютерно-касова система
КЛ
«Компютерна лінгвістика»
журнал
компют.
компютер
компют. наб.
компютерний набір
КПК
кишеньковий персональний компютер
КС
компютерна система
КСУ
компютерні системи управління
КТ
компютерна томографія
КТ
компютерна техніка
КТБ
компютерні технології будівництва
наприклад: кафедра КТБ
КТД
компютерні технології дизайну
наприклад: кафедра КТД
КІАС
компютерна інформаційно-аналітична система
КіТА
компютерні інформаційні технології та автоматика
факультет
НКК
навчальний компютерний комплекс
НКС
«Нові компютерні системи»


-а, ч.
Електронна обчислювальна машина; ЕОМ. Персональний комп'ютер.
Компютер
1.2

Введіть слово: