Тлумачення слова: абстрактний

абстрактний


абстрактний-а, -е.
Який виник унаслідок абстрагування; прот. конкретний. Оснований на абстракції (у 1 знач.), схильний до абстрагування. Відірваний від дійсності, від життя.
••
Абстра́ктна ле́ксика — слова на означення якостей, властивостей, станів, відчуттів, категорій мислення, духовної та матеріальної культури.
••
Абстра́ктна пра́ця — праця товаровиробників, що виступає як затрата людської робочої сили взагалі, незалежно від її конкретної форми.
••
Абстра́ктне ми́слення — один із видів людського мислення, який полягає в утворенні абстрактних понять і в оперуванні ними.
••
Абстра́ктне мисте́цтво — те саме, що абстракціоні́зм.
абстрактний
1.2

Введіть слово: