Тлумачення слова: аглютинація

аглютинація


аглютинація

Збіг у тлумаченні:
ГА
гемаглютинація


-ї, ж.
1) біол. Злипання, склеювання в грудочки й осідання завислих у рідині мікроорганізмів або окремих клітин – червонокрівців чи білокрівців.
2) лінгв. Спосіб творення граматичних форм і похідних слів у деяких мовах (тюркських, фінських та ін.) додаванням до незмінюваних основ однозначних афіксів.
аглютинація
1.2

Введіть слово: