Тлумачення слова: агрегат

агрегат


агрегат

Збіги в тлумаченнях:
ГПА
газоперекачувальний агрегат
ДДА-
двоконсольний дощувальний агрегат
у маркуванні
наприклад: ДДА-100МА


ч.
1) род. -а, тех. Поєднання декількох складових елементів (машин, пристроїв, даних, програм), конструктивно з'єднаних в одне ціле для спільної роботи. || У системах обробки інформації – структурована сукупність інформаційних об'єктів.
••
Грошові́ агрега́ти — види грошей, що різняться один від одного здатністю швидко перетворюватися в готівку, тобто ступенем ліквідності.
••
Агрега́т да́них спец. — а) пойменована група логічно пов'язаних елементів даних; б) складений елемент даних.
2) род. -у, гірн. Сукупність окремих мінералів, які складають гірську породу.
агрегат
1.2

Введіть слово: