Тлумачення слова: апарат

апарат


апарат

Збіги в тлумаченнях:
АЗЕГО
апаратура захисту електронного грошового обігу
АКЗІ
апаратура криптографічного захисту інформації
АПК
апаратно-програмний комплекс
АПОВ
апаратура погодинного обліку вартості
телефонних розмов
пор. АПОВЗ
АПОВЗ
апаратура погодинного обліку вартості зєднань
пор. АПОВ
АПОР
апаратура погодинного обліку розмов
АТМЗ
апаратура точного магнітного запису
АУП
апарат управління персоналом
БЛАПР
безпілотний літальний апарат протирадіолокаційний
БПЛА
безпілотний літальний апарат
БЛА
ДПА
довідково-пошуковий апарат
ЕКА
електронний касовий апарат
ЕККА
електронний контрольно-касовий апарат
ЕПРА
електронний пускорегулюючий апарат
ЕТА
електронний телефонний апарат
КА
космічний апарат
ККА
контрольно-касовий апарат
див. також ККМ
КЛА
конструкції літальних апаратів
наприклад: кафедра КЛА
КіВРА
радіоконструювання і виробництво радіоелектронної апаратури
кафедра
НТУУ «КПІ»
ЛА
літальний апарат


ч.
1) род. -а. Прилад, пристрій для виконання якої-небудь роботи.
••
Факсимі́льний апара́т — пристрій, який перетворює зображення документальних копій даних у сигнали для пересилання їх крізь систему телефонного зв'язку.
••
Ду́плексний факсимі́льний апара́т — факсимільний апарат, що здійснює одночасний прийом та передачу інформації у вигляді нерухомих зображень.
2) род. -у. Установа або сукупність установ, що обслуговують яку-небудь ділянку державного управління чи господарства. || Сукупність працівників такої установи; штат.
3) род. -у, фізіол. Сукупність органів, які виконують певні функції в організмі.
••
Вестибуля́рний апара́т анат. — орган у хребетних тварин і людини, який є частиною внутрішнього вуха та служить для координації рухів і збереження рівноваги.
апарат
1.2

Введіть слово: