Тлумачення слова: арбітраж

арбітраж


арбітраж

Збіги в тлумаченнях:
ААА
Американська арбітражна асоціація
АПК
Арбітражний процесуальний кодекс
МАК
Морська арбітражна комісія
САС
Спортивний арбітражний суд


-у, ч.
1) Спосіб розв'язання суперечок, конфліктів між юридичними особами. || юр. Орган, що займається розглядом майнових суперечок між установами та підприємствами.
2) фін. Одночасні купівля і продаж цінних паперів, валюти і т. ін. на різних ринках з метою отримання прибутку від різниці в цінах, валютних курсах і т. ін.
••
Валю́тний арбітра́ж — купівля-продаж чужоземної валюти з наступною зворотною угодою для отримання прибутку від різниці курсів валют.
••
Ве́ксельний арбітра́ж — спекулятивні операції щодо купівлі-продажу векселів в іноземній валюті для отримання курсової різниці.
••
Відсо́тковий арбітра́ж — угода, що поєднує валютну та депозитну операції для регулювання суб'єктами господарювання валютної структури своїх короткотермінових активів та пасивів.
••
Конверсі́йний арбітра́ж — валютні операції для отримання прибутку за рахунок багаторазового обміну валют.
••
Фо́ндовий арбітра́ж — біржова операція, що передбачає купівлю цінних паперів на одному ринку і продаж їх на іншому для отримання прибутку за рахунок курсової різниці.
арбітраж
1.2

Введіть слово: