Тлумачення слова: аргумент

аргумент


аргумент-у, ч.
1) книжн. Підстава, доказ, які наводяться для обґрунтування, підтвердження чого-небудь.
2) мат. Незалежна змінна величина.
аргумент
1.2

Введіть слово: