Тлумачення слова: бібліотека

бібліотека


бібліотека

Збіги в тлумаченнях:
ББ
бібліотека Баворовських
БВРУ
Бібліотека Верховної Ради України
б-ка
бібліотека
БРАН
бібліотека Російської академії наук
м. Санкт-Петербург
БСЛ
«Бібліотека світової літератури»
БУЛ
«Бібліотека української літератури»
бібл.
бібліотека
бібліотечний
ДБУ
Державна бібліотека України
наприклад: ДБУ для юнацтва
ДНАББ
Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНБ
державна наукова бібліотека
наприклад: Харківська ДНБ ім. В. Г. Короленка; Одеська ДНБ ім. М. Горького
ДНСГБ
Державна наукова сільськогосподарська бібліотека
Української академії аграрних наук
ДНТБУ
ДНТБ України
Державна науково-технічна бібліотека України
ДОУНБ
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека
ДПНБ
Державна публічна науково-технічна бібліотека
ДПНТБ
Державна публічна науково-технічна бібліотека
Росія
ДІБУ
Державна історична бібліотека України
м. Київ
ЗОНМБ
Запорізька обласна наукова медична бібліотека
ЗОУНБ
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
КРУНБ
Кримська республиканска універсальна наукова бібліотека імені І. Франка
ЛНБ
Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України


-и, ж.
1) Установа, культосвітній заклад, де зберігаються і видаються читачам книжки, журнали і т. ін., а також здійснюються популяризація і пропаганда літературних творів.
••
Бібліоте́ка-пересу́вка — зібрання книг для читачів, які не мають можливості користуватися стаціонарною бібліотекою.
••
Бібліоте́ка-чита́льня — бібліотека з читальним залом.
2) Більш або менш значна кількість книжок, спеціально підібраних для читання, наукової роботи, з метою колекціонування і т. ін.
3) Приміщення, кімната для зберігання книжок; книгосховище.
4) кого, яка. Назва споріднених за темою серійних видань або книжок чи журналів, призначених для певної категорії читачів.
5) Організоване за певною системою сховище для будь-чого.
••
Бібліоте́ка автови́клику спец. — бібліотека, що є вхідним набором даних для редактора зв'язків.
••
Бібліоте́ка алгори́тмів спец. — впорядкована певним чином сукупність алгоритмів.
••
Бібліоте́ка компіля́тора спец. — бібліотека, що містить об'єктні модулі компілятора.
••
Бібліоте́ка макроозна́чень спец. — бібліотека, що містить макроозначення і використовується асемблером для побудови макророзширень.
••
Бібліоте́ка програ́м спец. — організована сукупність програм, частин програм і, можливо, інформації щодо їх використання.
••
Резиде́нтна бібліоте́ка спец. — група завантажених в оперативну пам'ять підпрограм, до яких можуть звертатись інші підпрограми.
••
Систе́мна бібліоте́ка — а) бібліотека, зареєстрована у системному каталозі; б) бібліотека, в якій зберігаються модулі операційної системи.
бібліотека
1.2

Введіть слово: