Тлумачення слова: великий

великий


великий

Збіги в тлумаченнях:
ВАК
великий адронний коллайдер
прискорювач частинок
англ.: large hadron collіder, LHC
ВДК
великий десантний корабель
ВЗ
Великий збір
ВЗОССУЛ
«Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики»
у бібліографії
ВНХ
Великий народний хурал
ВПП
великий платник податку
великі платники податків
ВТС
великий тлумачний словник
наприклад: ВТС СУМ
ВТССУМ
«Великий тлумачний словник сучасної української мови»
у бібліографії
НВЗ
«Надзвичайний великий збір»


-а, -е.
1) Значний за розмірами, величиною; прот. малий. || Значний за кількістю; численний. || Який значно переважає своїми розмірами інші подібні предмети. || Значний за часом.
••
Вели́ка ведме́диця — сузір'я Північної півкулі зоряного неба.
••
Вели́ка вода́ — про повноводну річку, повінь і т. ін.
••
Вели́ка кало́рія фіз. — кількість тепла, потрібна для нагрівання 1 л води на 1°C від +19,1°C до +20,1°C.
••
Вели́ка лі́тера грам. — заголовна літера, яка відрізняється від малої висотою, іноді накресленням і вживається згідно з правилами правопису.
••
Вели́ка рога́та худо́ба — бики, воли, корови, буйволи, яки і т. ін.
••
Вели́ке журі́ — у праві США – колегія присяжних, що її скликають з метою перевірки підстав для пред'явлення звинувачення.
••
Вели́кий верете́нник — цінний мисливський птах, що належить до ряду куликів роду веретенник.
••
Вели́кий кроншне́п — цінний мисливський гніздовий птах з ряду куликів, більший за сіру ворону.
••
Вели́кий кроха́ль — перелітний мисливський птах з родини качиних ряду гусиних.
••
Вели́кий па́лець — двосуглобовий, товщий від інших, крайній палець на руках і ногах.
••
Вели́кий піст церк. — піст, що триває 7 тижнів перед Великоднем.
••
Вели́кий спів — один із співів православної церкви другої половини 16 ст.
••
Вели́кий у́літ — перелітний мисливський птах ряду куликів.
••
Вели́кий шлях — упорядкований широкий шлях, який сполучає значні населені пункти.
••
Вели́кі півку́лі анат. — центральні, основні та значні за величиною півкулі головного мозку.
2) розм. Який вийшов з дитячого віку; дорослий.
3) Який набагато переважає звичайний рівень, звичайну міру.
4) Який має чималу силу прояву, інтенсивність дії. || Значний за глибиною, силою (про почуття, душевні переживання).
5) Який має важливе значення. || Який має визначне політичне та історичне значення. || Який має надзвичайну силу впливу, глибокий, важливий за змістом. || Визначний за суспільним становищем.
••
Вели́ка субо́та церк. — остання субота перед Великоднем.
••
Вели́ке націона́льне зібра́ння — назва парламенту Туреччини.
••
Вели́кий князь (вели́ка княги́ня, княжна́) іст. — а) вищий князівський титул стародавньої Русі; б) титул, що надавався членам імператорської родини в царській Росії.
••
Вели́кий наро́дний хура́л — назва парламенту Монголії.
••
Вели́кий понеді́лок церк. — понеділок останнього перед Великоднем тижня.
6) Геніальний, загальновідомий, діяльність якого дуже високо оцінена. || Який вирізняється надзвичайною обдарованістю в чому-небудь; відомий.
7) Такий, що виробляється або добувається у великій кількості (про зерно, молоко, бавовну, цукор, метал, газ, бетон і т. ін.).
8) Такий, що відзначається високим рівнем складності, вимагає професіоналізму і майстерності. || Який має майстрів високого класу (про спорт і його види).
••
Вели́ка полі́тика — про важливі зовнішньополітичні проблеми.
••
Вели́ка пре́са — друковані видання великих монополій.
••
Вели́ка хі́мія — про велику хімічну промисловість.
••
Вели́кий бі́знес — про великі монополії.
••
Вели́кий екра́н — про масовий кінопрокат, що демонструє фільми в кінотеатрах на звичайному екрані (на відміну від телевізійного).
великий
для замены впускного коллектора применяем технологии 1.2

Введіть слово: