Тлумачення слова: верстат

верстат


верстат

Збіг у тлумаченні:
ЛВЗ
Луганський верстатобудівний завод


-а, ч.
1) Примітивне дерев'яне устаткування для ткання ручним способом полотна, килимів і т. ін. || текст. Машина для виробництва різних видів тканин.
2) рідко. Те саме, що верстак 1).
3) тех. Машина для обробки деталей або матеріалів.
верстат
1.2

Введіть слово: