Тлумачення слова: вживання

вживання


вживання

Збіги в тлумаченнях:
ОЛАФ
Управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству
European Antі-fraud Offіce, OLAF
англ.
УС
«Українське слововживання»
словник-довідник
вживання
1.2

Введіть слово: