Тлумачення слова: води

води


води

Частковий збіг:
Укрдержплемзаводи
Обєднання державних племінних заводів України
Збіги в тлумаченнях:
ввод.
вводиться
ГВВ
горизонт високої води
КМВ
Кавказькі Мінеральні Води
ОЗВ
одиниця зниження викидів
одиниця зменшення викидів
пор. ОСВ
ОМЗ
«Обєднані машинобудівні заводи»
ПДМН
«Придніпровські магістральні нафтопроводи»
ДАК
ПСВ
промислові стічні води
СЕКЯВ
санітарно-епідеміологічний контроль якості води
ТЕМП
теплоенергетика, електричні машини та приводи
кафедра
увод.
уводиться
ХВО
хімводоочищення
хімічне очищення води
ІКХХВ
Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського
НАНУ
води
1.2

Введіть слово: