Тлумачення слова: водог

водог


водог

Збіги в тлумаченнях:
ВГБ
[кафедра] водогосподарського будівництва
НУВГП
УНДІВЕП
Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем
водог
1.2

Введіть слово: