Тлумачення слова: водопровід

водопровід


водопровід

Збіги в тлумаченнях:
ВКГ
водопровідно-каналізаційне господарство
наприклад: підприємство ВКГ
ВНС
водопровідна насосна станція
ВОС
водопровідні очисні споруди
ВУВГ
виробниче управління водо-провідного господарства
ВУВКГ
виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
див. також УВКГ
УВКГ
управління водопровідно-каналізаційного господарства
наприклад: Павлоградське виробниче УВКГ
див. також ВУВКГ


-ово́ду, ч.
Система труб, нагнітальних установок, фільтрів і т. ін. для подавання води до місць споживання; водогін.
••
Групови́й водопрові́д — водопровід, що подає воду споживачам кількох населених пунктів.
••
Магістра́льний водопрові́д — водопровід, до якого приєднуються розподільні водоводи.
водопровід
1.2

Введіть слово: