Тлумачення слова: відгалуження

відгалуження


відгалуження

Збіги в тлумаченнях:
КВг
комплект відгалуження
КСВг
комплект спряження відгалуження


-я, с.
1) тільки одн. Дія за знач. відгалузити.
2) Відросток чи бокова гілка рослини або її кореня. || Гілка кровоносної, нервової та інших систем організму людини й тварини.
3) Частина електричних дротів, залізничної колії і т. ін., що відходить убік від основного напрямку. || перен. Відокремлена, відділена частина чого-небудь.
відгалуження
1.2

Введіть слово: