Тлумачення слова: відновлення

відновлення


відновлення

Збіги в тлумаченнях:
КВК
курс відновлення кваліфікації
КЧВФСВ
коригований час відновлення функції синусового вузла
мед.
ТВАТ
технології відновлення авіаційної техніки
наприклад: кафедра ТВАТ
УкрНДІпротезування
Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності
Міністерства праці і соціальної політики України
ЦВЗ
Центр відновлення здоровя
ЧВФСВ
час відновлення функції синусового вузла
мед.


-я, с.
Дія і стан за знач. відновити й відновитися 1-3).
••
Відно́влення громадя́нства — спрощений порядок придбання громадянства даної держави особами, які раніше його втратили.
••
Відно́влення да́них — процес копіювання інформації з архівних копій у пам'ять комп'ютера.
••
Відно́влення креди́ту — повернення до бюджету коштів, які були витрачені не за призначенням або не витрачені з якихось причин, а також грошей, отриманих з бюджету незаконно.
••
Відно́влення на робо́ті — процедура, яка може застосовуватися у випадку незаконного звільнення працівника або звільнення з порушенням встановленого порядку.
••
Відно́влення насе́лення — зміна кількості населення, яка відбувається за рахунок природного процесу зміни поколінь.
••
Відно́влення ці́нного папе́ру — відновлення прав за втраченими цінними паперами на пред'явника та ордерним цінним паперам.
відновлення
1.2

Введіть слово: