Тлумачення слова: відносини

відносини


відносини

Збіг у тлумаченні:
МВ
міжнародні відносини


-син, мн.
Стосунки, зв'язки, взаємини між ким-небудь. || до кого, заст. Ставлення, прояв почуттів. Економічні відносини.
••
Валю́тні відно́сини — грошові відносини, пов'язані з функціонуванням валюти в процесі зовнішньої торгівлі, надання економічної та технічної допомоги.
••
Кореспонде́нтські відно́сини — договірні відносини між кредитними установами для здійснення платежів та кредитів.
••
Кореспонде́нтські відно́сини без раху́нку — договірні відносини між кредитними установами за рахунками даного кредитного закладу та його кореспондента в третій кредитній установі.
••
Кореспонде́нтські відно́сини з раху́нком — договірні відносини між кредитними установами за рахунком, відкритим даною кредитною установою у кореспондента, або за рахунком, відкритим кореспондентом у даній кредитній установі.
••
Майнові́ відно́сини — відносини фізичних та юридичних осіб між собою, які мають форму позик, кредитів, оренди, купівлі-продажу.
••
Розрахунко́ві відно́сини — фінансові відносини між компаніями, підприємствами, пов'язані зі здійсненням платежів за товари, роботи, послуги.
••
Това́рно-грошові́ відно́сини — відносини відокремлених товаровиробників, пов'язаних між собою суспільним розподілом праці.
відносини
1.2

Введіть слово: