Тлумачення слова: гон

гон


гон

Часткові збіги:
Держенергонагляд
Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії
енергонезалежність
енергетична незалежність
енергоносій
енергетичний носій
кого-н.
кого-небудь
Укрспецвагон
Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів
Укрзалізниці
Збіги в тлумаченнях:
АКЕЛ
Anorthotіkon komma ergazemenou laou, AKEL
Прогресивна партія робочого народу
Кіпр
гр.
АРА
антагоністи рецепторів ангіотензину
мед.
АРМ ПТО
автоматизоване робоче місце пункту прийому технічного огляду вагонів
АСК ЦВР
автоматизована система контролю за вантажем та цілісністю залізничних вагонів у русі
АСОВІ РВ
автоматизована система обліку ремонту вагонів
АФН
астма фізичного навантаження
мед.
АФТН
мережа авіаційного наземного звязку
aeronautіcal fіxed telecommunіcatіon network, AFTN
англ.
ВБЗ
вагонобудівний завод
наприклад: Крюківський ВБЗ; Маріупольський ВБЗ
ВНДІАЕН
Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування
ВАТ
ВРЗ
вагоноремонтний завод
ВФН
вартість фіксованого набору
основних продуктів харчування
ГЧР ІН
головна частина, що роздіяється, з боєголовками індивідуального наведення
військ.
ДВРЗ
Дарницький вагоноремонтний завод
ДП
Київ
Держгірпромнагляд
Держгірпромнагляд України
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Держпромгірнагляд
Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
МНС України
гон
1.2

Введіть слово: