Тлумачення слова: грам

грам


грам

Часткові збіги:
держпрограма
державна програма
програмув.
програмування
соцпрограма
соціальна програма
інвестпрограма
інвестиційна програма
Збіги в тлумаченнях:
АВПЗ
антивірусний програмний засіб
АПК
апаратно-програмний комплекс
БУМАД
«Програма допомоги запобіганню незаконного обігу наркотиків і наркоманії в Білорусі, Україні і Молдові»
«Білорусь, Україна та Молдова проти наркотиків»
програма ЕС и ПРООН
англ.: Programme of assіstance for the preventіon of drug abuse and drug traffіckіng іn Belarus, Ukraіne, Moldova, BUMAD
відеофоногр.
відеофонограма
г
грам
гг
гектограм
г Р
грам-рентген
грп.
грампластинка
гс
грам-сила
ГФАП
галузевий фонд алгоритмів і програм
ДержФАП
державний фонд алгоритмів і програм
ДНТП
державна наукова та науково-технічна програма
державна науково-технічна програма
ДПЕСРУ
Державна програма економічного та соціального розвитку України
ДС
діаграма спрямованості
ДЦП
державна цільова програма
діагр.
діаграма


-а, ч.
Одиниця маси в Метричній системі мір, що дорівнює 1/1000 одного кілограма.
грам
1.2

Введіть слово: