Тлумачення слова: громадянський

громадянський


громадянський

Збіги в тлумаченнях:
ГАК
Громадянський актив Києва
ГПЖУ
Громадянський парламент жінок України
ГРАД
Громадянський актив Дніпра
громадян.
громадянський


-а, -е.
1) Прикм. до громадянин 1).
2) Власт. свідомому громадянинові. || Спрямований на користь суспільства.
••
Громадя́нська відповіда́льність — встановлені нормами цивільного права юридичні наслідки невиконання або неналежного виконання особою своїх обов'язків.
••
Громадя́нська непоко́ра — відмова населення або групи осіб від виконання розпоряджень влади на знак протесту.
••
Громадя́нська смерть — у Франції до 1854 р. – кримінальний засіб, відповідно до якого засуджений позбавлявся усіх громадянських та політичних прав.
••
Громадя́нська стра́та — в Росії 18-19 ст. – вид ганебного покарання для дворян, яких позбавляли усіх прав громадянського стану.
••
Громадя́нські права́ — основа конституційно-правового статусу громадянина держави.
3) Невійськовий, цивільний.
••
Громадя́нська війна́ — збройна класова боротьба всередині держави.
••
Громадя́нський шлюб — шлюб, зареєстрований органами державної влади без участі церкви.
громадянський
1.2

Введіть слово: