Тлумачення слова: гроші

гроші


гроші-ей, мн.
1) Металеві й паперові знаки, що є мірою вартості за купівлі та продажу. Кредитні гроші.
••
Ба́зові гро́ші — сукупність готівки, емітованої центральним банком, та залишку коштів комерційних банків на їхніх рахунках у центральному банку.
••
Гаря́чі гро́ші перен. — гроші, що їх одержано в результаті спекулятивних або арбітражних операцій.
••
Декре́тні гро́ші — грошові знаки, введені в обіг як гроші декретом органів влади чи постановою уряду.
••
Депози́тні гро́ші — кредитні гроші, які існують у формі записів у бухгалтерських книгах банків (на рахунках клієнтів).
••
Деше́ві гро́ші перен. — здешевлення банківських кредитних грошей внаслідок проведення центральним банком певних заходів.
••
Дорогі́ гро́ші перен. — гроші, купівельна спроможність яких зростає.
••
Електро́нні гро́ші — грошові засоби, які використовуються в електронній системі банківських послуг.
••
Креди́тні гро́ші — платіжні кошти й засоби обігу, що виникли на основі розвитку кредиту та функції грошей як засобу платежу.
••
Паперо́ві гро́ші — грошові знаки, які наділені примусовим номіналом і випускаються державою на покриття своїх витрат.
••
Повноці́нні гро́ші — гроші, вартість яких визначається вартістю матеріалу, з якого вони виготовлені.
••
Функціона́льні гро́ші — кредитні, паперові гроші, а також розмінні монети з некоштовних металів.
2) Капітал, статок.
гроші
1.2

Введіть слово: