Тлумачення слова: деградація

деградація


деградація-ї, ж.
1) біол. Спрощення будови й функцій організмів внаслідок зміни умов існування.
2) Поступове погіршання, втрата якихось якостей, властивостей; занепад, виродження.
••
Алкого́льна деграда́ція — деградація особи, що виникає внаслідок хронічного алкоголізму.
••
Деграда́ція особи́стості — втрата особистістю своїх властивостей, а також збіднення здібностей особистості.
••
Онтогенети́чна деграда́ція — спрощення організму на кінцевих стадіях розвитку.
••
Філогенети́чна деграда́ція — спрощення будови потомків порівняно з організацією їхніх предків.
деградація
1.2

Введіть слово: