Тлумачення слова: денотат

денотат


денотат-а, ч., лінгв.
Предмет думки, що відображає предмет або явище об'єктивної дійсності та утворює той понятійний зміст, з яким співвідноситься дана мовна одиниця.
денотат
1.2

Введіть слово: