Тлумачення слова: джерело

джерело


джерело

Частковий збіг:
енергоджерело
джерело енергії
Збіги в тлумаченнях:
ААД
«Архівознавство. Археографія. Джерелознавство»
ДІВ
джерело іонізуючого випромінювання


-а́, с.
1) Потік води, що утворюється внаслідок виходу підземних вод на поверхню землі.
••
Би́ти джерело́м — активно, бурхливо виявлятися.
2) чого, перен. Те, що дає початок чому-небудь, звідки постає, черпається щось; основа чого-небудь; вихідне начало. || Про того або те, від кого або звідки довідуються про що-небудь.
••
Джерело́ інва́зії — заражена людина чи тварина, в організмі яких розмножуються збудники інвазії.
••
Джерело́ інфе́кції — заражена людина або тварина, організм яких є природним середовищем існування і накопичення патогенних мікроорганізмів.
••
Джерело́ іонізаці́йного випромі́нювання — фізичний об'єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину.
••
Джерело́ надзвича́йної ситуа́ції — небезпечне природне явище або подія техногенного походження, внаслідок яких виникла чи може виникнути надзвичайна ситуація.
••
Джерело́ радіаці́йної небезпе́ки — технологічний об'єкт у складі промислового підприємства, що використовує в процесі нормального функціонування радіоактивні речовини.
••
Промисло́ве джерело́ забру́днення — джерело забруднення, спричинене впливом виробничих процесів або взаємозв'язаних з ними допоміжних процесів.
3) спец. Писемна пам'ятка, документ, на основі якого будується наукове дослідження.
джерело
1.2

Введіть слово: