Тлумачення слова: дискретний

дискретний


дискретний-а, -е, мат.
Роздільний, перервний, який протиставляється неперервному. || Складений з окремих частин; переривчастий.
••
Дискре́тна змі́на — стрибкоподібна зміна.
••
Дискре́тна матема́тика — збірний термін ряду розділів математики, які вивчають властивості скінченних (фінітних) множин.
••
Дискре́тні величи́ни — величини, окремі значення яких розмежовуються кінцевими проміжками.
дискретний
1.2

Введіть слово: