Тлумачення слова: до

до


до

Точні збіги:
ДО
дихальний обєм
ДО
допоміжний орган
д/о
друга освіта
Часткові збіги:
біодобавка
біологічна добавка
вдоскон.
вдосконалення
ВЖНДО
Всеукраїнське жіноче народно-демократичне обєднання
Вукохудожник
Всеукраїнське кооперативне трудове товариство «Художник»
відом.
відомості
ГДО
головне державне обєднання
Головдорупр
Головне дорожнє управління
при РНК УРСР
ДАДО
Державний архів Дніпропетровської області
ДДО
довгострокова державна облігація
Держкомкордон України
Державний комітет у справах охорони державного кордону України
держкордон
державний кордон
Держнаглядохоронпраці
Державний департамент з нагляду за охороною праці
Держтрудощадкас
державні трудові ощадні каси
дитсадок
дитячий садок
добр. т-во
добровільне товариство
довж.
довжина
довід.
довідник


I прийм., з род. в. Сполучення з до виражають: Просторові відношення:
1) Уживається на означення місця, предмета або особи, в бік яких спрямована дія. || Для означення предмета або особи, стосовно якої відсувається дія. || Для означення кінцевого пункту чого-небудь.
2) Уживається на означення межі поширення дії, явища і т. ін. || Для означення міри довжини чого-небудь.
3) Уживається на означення місця, предмета, в межі, в середину якого спрямована дія. Часові відношення:
4) Уживається на означення часової межі дії, стану і т. ін.
5) Уживається на означення події, явища і т. ін., якому передує яка-небудь інша подія, явище.
••
До і пі́сля чого — перед початком і після завершення чого-небудь. Кількісні відношення:
6) Уживається у сполуч. з числ. на означення кількісної межі. || Для позначення приблизної межі, міри.
7) Уживається у сполуч. з деякими іменниками для вказівки на повноту кількісного охоплення. Об'єктні відношення:
8) Уживається на означення особи або предмета, до якого звернено дію.
9) Уживається на означення особи або предмета, якого торкається хто-, що-небудь. || З повторним іменником утворює прислівникові сполуки, які означають, що предмети або особи розташовані дуже близько одне до одного або з'єднуються.
10) Уживається на означення предмета або явища, до якого додається що-небудь, яке доповнюється чимось.
••
До то́го [ж] — крім того.
11) Уживається на означення професії, категорії, групи і т. ін., до якої належить хто-, що-небудь. || Уживається на означення групи людей, їхньої діяльності, способу мислення, до яких хто-небудь приєднується.
12) у сполуч. з прийм. від (див. від 13)).
13) Уживається на означення мети, спонукання до якої-небудь дії.
14) Уживається для вказівки на призначення якої-небудь дії або предмета. || Уживається для вказівки на предмет, який стосується іншого предмета.
15) Уживається на означення особи, предмета і т. ін., з якими пов'язані які-небудь дії, стан, ознака. || Уживається на означення предмета або особи, стосовно яких виявляється яке-небудь почуття, ставлення.
16) Уживається в заголовках, указуючи на тему або на подію чи явище, з яким пов'язаний зміст чого-небудь.
17) Уживається на означення того, до чого хто-, що-небудь закликає. Обставинні відношення:
18) Уживається на означення міри, ступеня вияву дії або стану. || Уживається у сполуч. з деякими іменниками на означення найвищого ступеня вияву дії або стану.
19) Уживається для вказівки на пристосованість, доречність чого-небудь, відповідність до чогось.
II невідм., с., муз.
1) Одна зі складових назв звуків, що відповідає латинському буквеному C або c.
2) Стрій музичних інструментів, що звучать відповідно до написання.
3) Назва ключа.
4) Звукові коливання з частотою 262 Гц (До першої октави).
до
1.2

Введіть слово: