Тлумачення слова: договор

договор


договор

Збіги в тлумаченнях:
ААД
Асоціація Атлантичного договору
ДЗЗСЄ
Договор про звичайні збройні сили в Європі
ДЄС
Договор про Європейський Союз
ЗОТОД
звичайні озброєння та техніка, обмежені договором
НАТО
Організація Північноатлантичного договору
ОВД
Організація Варшавського договору
ОДВЗЯВ
Організація договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань
СЕАТО
Організація договору Південно-Східної Азії
South-East Asіa Treaty Organіzatіon, SEATO
англ.
СЕНТО
Організація Центрального договору
Central Treaty Organіzatіon, CENTO
англ.
договор
1.2

Введіть слово: