Тлумачення слова: діяльність

діяльність


діяльність

Збіги в тлумаченнях:
діяльн.
діяльність
ЗЕД
зовнішньоекономічна діяльність


-ності, ж.
1) Застосування своєї праці до чого-небудь. || Праця, дії людей у якій-небудь галузі.
2) Функціонування, діяння органів живого організму. || Робота, функціонування якоїсь організації, установи, машини і т. ін.
3) Виявлення сили, енергії чого-небудь.
діяльність
1.2

Введіть слово: