Тлумачення слова: евристика

евристика


евристика-и, ж., спец.
1) В античній філософії – сукупність прийомів навчання за допомогою навідних питань, теорія такої методики.
2) Сукупність методів дослідження, спрямованих на відкриття, пізнання нового, раніше невідомого.
3) Наука, що вивчає процеси продуктивного творчого мислення.
4) спец. Алгоритм оптимального пошуку варіантів розв'язування задач, специфічних для штучного інтелекту.
евристика
1.2

Введіть слово: