Тлумачення слова: експеримент

експеримент


експеримент

Збіги в тлумаченнях:
БЕМЩ
безпечна експериментальна максимальна щілина
Дондіпровуглемаш
Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і експериментальний інститут комплексної механізації шахт
експерим.
експериментальний
ЕТЕЦ
експериментальна теплоелектроцентраль
ДП «Зуївська ЕТЕЦ»
клін.-експерим.
клініко-експериментальний
Р. Е. П.
РЕП
«Революційний експериментальний простір»
група
УкрНДІВЕ
Український науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом
Мінпромполітики України
УНДІЕВ
Український науково-дослідний інститут експериментальної ветеринарії
ІЕПОР
Інститут експериментальної патології, онкології та радіології імені Р. Є. Кавецького
НАН України
ІЕіКВМ
Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини


-у, ч.
1) Один з основних методів наукового дослідження, в якому вивчення явищ відбувається за допомогою доцільно вибраних або штучно створених умов.
2) Активна дія людини на природу і штучне відтворення її різних явищ з метою вивчення об'єктивних закономірностей.
••
Асоціати́вний експериме́нт — дослідження особливостей психіки, що ґрунтується на реєстрації і вивченні змісту відповідей досліджуваного на питання експериментатора.
••
Біологі́чний експериме́нт — експеримент, спрямований на пізнання закономірностей функціонування живої матерії.
••
Епідеміологі́чний експериме́нт — вивчення ефективності препаратів для специфічної профілактики інфекційних захворювань.
експеримент
1.2

Введіть слово: