Тлумачення слова: ефект

ефект


ефект

Збіги в тлумаченнях:
АІЕТУ
Асоціація інженерів енергоефективних технологій України
ВБЕ
відносна біологічна ефективність
деф.
дефектний
ЕВОЗ
ефективність використання оборотних засобів
ЕЕМ
«Енергоефективні міста»
загальнонаціональне обєднання органів місцевого самоврядування
е. к. с.
ефективна кінська сила
ЕРП
ефективний рефрактерний період
мед.
КОЛОРАН
Державне підприємство по контролю, локалізації та ремонту дефектів
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
МЦЕТ
Міжнародний центр енергоефективних технологій
ДП
НАЕР
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
ПЕВ
показники ефективності використання
ЦЕК
Центр ефективної комунікації
ГО
ІЕУП
«Ініціатива з енергоефективності в українській промисловості»
програма


-у, ч.
1) Сильне враження, викликане ким-, чим-небудь.
2) Результат, наслідок яких-небудь причин, сил, дій, заходів. Економічний ефект.
••
Бластомоге́нний ефе́кт мед. — ефект виникнення, нарощення пухлини.
••
Економі́чний ефе́кт — корисний результат економічної діяльності, зиск від неї.
••
Ефе́кт прису́тності — відчування себе немовби очевидцем, учасником того, що відбувається на сцені, екрані, у книзі.
••
Сторо́нній ефе́кт — у системах обробки інформації – супутні результати, що виникають у разі виконання функції-процедури.
••
Стохасти́чні радіаці́йні ефе́кти — віддалені наслідки опромінювання людини, імовірність появи яких залишається за будь-яких малих доз іонізаційного випромінювання та зростає зі збільшенням дози.
3) перев. мн. Засоби, прийоми, пристосування, за допомогою яких створюється враження, ілюзія чого-небудь.
4) Фізичне явище.
ефект
1.2

Введіть слово: