Тлумачення слова: завдання

завдання


завдання

Частковий збіг:
спецзавдання
спеціальне завдання
Збіги в тлумаченнях:
ДЗРТ
додаткове завдання з роздрібного товарообороту
ТЗ
технічне завдання


-я, с.
1) Наперед визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа і т. ін. || Настанова, розпорядження виконати певне доручення. Бойове завдання.
••
Техні́чне завда́ння — документ, що вміщує загальні відомості з розробки виробу.
2) Мета, до якої прагнуть; те, що хочуть здійснити.
3) спец. Одиниця роботи, що визначається користувачем і виконується обчислювальною системою.
4) спец. Одиниця роботи обчислювальної системи, що являє собою послідовність керівних операторів.
••
Паке́тне завда́ння — завдання системі обробки даних, що виконується в режимі пакетної обробки.
завдання
1.2

Введіть слово: