Тлумачення слова: занижувати

занижувати


занижувати-ую, -уєш, недок., зани́зити, -и́жу, -и́зиш, док., перех.
Робити нижчим, ніж треба в певних умовах; зменшувати (норми, розцінки, оцінку і т. ін.); прот. завищувати.
занижувати
1.2

Введіть слово: