Тлумачення слова: засідання

засідання


засідання

Збіг у тлумаченні:
засід.
засідання


I зас`ідання
-я, с.
Зібрання певного кола людей – членів якого-небудь органу, представників якоїсь організації і т. ін. – для обговорення і вирішення чогось.
II засід`ання
-я, с.
Дія за знач. засідати II 4).
засідання
1.2

Введіть слово: