Тлумачення слова: злочинність

злочинність


злочинність

Збіг у тлумаченні:
ОЗ
організована злочинність


-ності, ж.
1) Абстр. ім. до злочинний.
2) Наявність злочину (у 1 знач.).
••
Білокомірце́ва злочи́нність — умовна назва сукупності злочинів посадових осіб, уповноважених здійснювати державні функції (чиновників).
••
Економі́чна злочи́нність — вид злочинності; сукупність здійснених злочинів (осіб, що їх здійснили), що безпосередньо зазіхають на суспільні відносини з виробницта, розподілу (перерозподілу) та споживання товарів та послуг.
••
Лате́нтна злочи́нність — кримінал, прихований від органів; незареєстровані злочини.
••
Організо́вана злочи́нність — одна з найбільш небезпечних в кримінології форм злочинності.
••
Професі́йна злочи́нність — сукупність професійних злочинів, злочинців.
••
Рециди́вна злочи́нність — сукупність злочинів, здійснених особами, до яких уже застосовувалося кримінальне покарання.
••
Транснаціона́льна злочи́нність — в кримінології – сукупність злочинів (осіб, що їх здійснили), що завдало шкоди або інтересам юридичних чи фізичних осіб двох або більше держав.
злочинність
1.2

Введіть слово: