Тлумачення слова: зміна

зміна


зміна

Збіг у тлумаченні:
із змін.
із змінами


-и, ж.
1) Перехід, перетворення чого-небудь (перев. стану, руху, ознаки, властивості і т. ін.) у щось якісно інше; змінювання.
2) Заміна кого-, чого-небудь кимсь, чимось іншим. || Виправлення (в тексті твору, в мові твору і т. ін.).
3) Частина доби, протягом якої одна група людей виконує певну роботу і змінюється іншою, коли минає цей час. || розм. Робота, виконувана за таку частину доби. || Час, відведений для шкільного, військового навчання, відпочинку і т. ін., після якого склад людей міняється.
4) Група людей, які виконують одночасно певну роботу (або відпочивають) і змінюються іншими через відповідний проміжок часу.
5) Молоде покоління, що має заступити старших.
6) Комплект одягу, білизни, що його міняють час від часу.
зміна
1.2

Введіть слово: