Тлумачення слова: знання

знання


знання-я́, с.
1) Обізнаність у чому-небудь, наявність відомостей про кого-, що-небудь.
2) тільки мн. Сукупність відомостей з якої-небудь галузі, набутих у процесі навчання, дослідження і т. ін.
3) Пізнання дійсності в окремих її проявах і в цілому. || Наука.
знання
1.2

Введіть слово: