Тлумачення слова: канцеляризм

канцеляризм


канцеляризм-у, ч.
Слово або зворот, притаманні стилю ділових паперів, документів.
канцеляризм
1.2

Введіть слово: