Тлумачення слова: катарсис

катарсис


катарсис-у, ч.
1) У давньогрецькій філософії – сутність естетичного переживання. За Платоном – звільнення душі від тіла, від пристрастей або від насолод; за Арістотелем, – очищення емоцій мистецтвом.
2) Випуск емоційної енергії, що допомагає зняти напругу.
3) мед. Звільнення від невротичних розладів за допомогою психотерапевтичних прийомів.
катарсис
1.2

Введіть слово: