Тлумачення слова: категорія

категорія


категорія

Збіги в тлумаченнях:
ККК
категорія класифікації кредитування
к. с.
категорія складності


-ї, ж.
1) філос. Основне логічне поняття, що відбиває найзагальніші закономірні зв'язки й відношення, які існують у реальній дійсності. Категорія часу. Категорія причини.
2) наук. Родове поняття, що означає розряд предметів, явищ і т. ін. або їхню важливу спільну ознаку. Граматична категорія.
3) Група, розряд однорідних предметів, осіб чи явищ, що відрізняється від інших певними ознаками. Альпініст першої категорії.
категорія
1.2

Введіть слово: