Тлумачення слова: керування

керування


керування

Збіги в тлумаченнях:
АКТП
автоматизоване керування технологічними процесами
наприклад: кафедра АКТП
АСК
автоматизована система керування
АСК ВП УЗ
автоматизована система керування вантажними перевезеннями Укрзалізниці
БПК
блок пристроїв керування
ЗДТК
засоби диспетчерського і технологічного керування
КПР
керування повітряним рухом
НЦ КВКЗ
Національний центр керування і випробувань космічних засобів
НКАУ
ПКК
пристрій керування коректором
СКБД
система керування базами даних
наприклад: СКБД Oracle
ЦКМ
центр керування мережами
наприклад: ЦКМ НСКЗ
ІСКП
інформаційна система керування проектами


-я, с.
1) Дія за знач. керувати 1), 2); керівництво (у 1 знач.).
••
Децентралізо́ване керува́ння — керування у системі, в якій функції керування не закріплені за якою-небудь однією особою або підсистемою.
••
Дистанці́йне керува́ння — керування віддаленими об'єктами за допомогою сигналів або повідомлень.
••
Керува́ння ба́зами да́них спец. — процес визначення, створення, ведення баз даних, а також маніпулювання ними.
••
Керува́ння да́ними спец. — сукупність функцій забезпечення необхідного подання даних та операцій над ними.
••
Керува́ння до́ступом до да́них спец. — розмежування та обмеження доступу користувачів згідно з їх правами.
••
Керува́ння пото́ком да́них спец. — функція мережі передавання даних, яка забезпечує узгодженість надходження даних.
••
Централізо́ване керува́ння — а) автоматизоване керування технологічним об'єктом або процесом з єдиного робочого місця; б) у комп'ютерних мережах – керування, за якого одна із станцій (головна) керує всіма іншими станціями.
••
Утрача́ти (утра́тити) керува́ння — утрачати здатність бути керованим (про літак, снаряд і т. ін.).
2) перев. з означ. Система або сукупність приладів, за допомогою яких керують машинами, механізмами тощо.
3) грам. Зв'язок між словами в реченні, за якого залежне слово ставиться в тому відмінкові, якого вимагає керівне слово.
керування
1.2

Введіть слово: