Тлумачення слова: клас

клас


клас

Часткові збіги:
класиф.
класифікація
класич.
класичний
Збіги в тлумаченнях:
ББК
бібліотечно-бібліографічна класифікація
ГК
галузевий класифікатор
ГКПП
галузева класифікація послуг і продукції
ДК
державний класифікатор
ДКВ
державний класифікатор валют
ДКНС
Державний класифікатор надзвичайних ситуацій
ДКПП
державний класифікатор продукції та послуг
ДКУД
державний класифікатор управлінської документації
ЗКГНГ
ЗКНГ
загальний класифікатор галузей народного господарства
загальна класифікація галузей народного господарства
наприклад: код ЗКГНГ
ЗКГНГУ
загальний класифікатор галузей народного господарства України
ЗКНГ
Загальна класифікація галузей народного господарства
Загальний класифікатор галузей народного господарства
ЗКПО
загальний класифікатор підприємств та організацій
загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій
ЗУККС
загальний уніфікований класифікатор країн світу
КВ
класифікатор відходів
КВЕД
класифікація видів економічної діяльності
класифікатор видів економічної діяльності
код видів економічної діяльності
КДС
класифікатор державних стандартів
КДС
класифікатор держав світу
КЕКВ
код економічної класифікації видатків


-у, ч.
1) Сукупність предметів, явищ, що мають спільні ознаки, однакові якості; розряд, підрозділ. || Одна з великих природних груп у систематиці рослин і тварин. || лог. Сукупність однорідних предметів чи явищ із спільними істотними ознаками. || Сукупність цифр трьох сусідніх розрядів числа; підрозділ числа. || Розряд суден транспортного флоту залежно від типу будови, обладнання, завдань, для яких він призначений, і т. ін. Клас міноносців. || Тип пасажирських залізничних вагонів чи кают на пароплавах залежно від вигод для пасажирів.
2) Розряд, підрозділ як одиниця класифікації в різних науках, галузях діяльності і т. ін.
3) Великі групи людей, які розрізняються за їх місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва, за їхнім зв'язком (здебільшого закріпленим і оформленим у законах) із засобами виробництва, за їхньою роллю в суспільній організації праці та за способами одержання і розмірами тієї частки суспільного багатства, яка є в їхньому розпорядженні. || заст. Суспільний стан.
4) Підрозділ початкової, середньої школи, гімназії, ліцею, що охоплює учнів одного року навчання та однакового рівня знань; група (у 4 знач.). || Учні такого підрозділу. || У спеціальних навчальних закладах – підрозділ, у якому вивчають певний предмет під керівництвом фахівця. Клас баяна. Клас живопису.
5) Кімната в школі, гімназії і т. ін., де здійснюється навчальний процес.
6) з означ. Міра якості, ступінь, рівень чого-небудь. || Ступінь підготовленості; кваліфікація. Футболіст високого класу.
••
Пока́зувати (показа́ти) клас чого — виконувати що-небудь з великим успіхом, із майстерністю.
7) У дореволюційній Росії – певний ступінь чину, в табелі про ранги. Чиновник третього класу. || Певний ранг чи розряд деяких цивільних звань у працівників міністерства закордонних справ, прокуратури, юстиції тощо. Радник юстиції першого класу.
8) Дитяча гра, за правилами якої треба, стрибаючи на одній нозі, пересувати носком камінець з однієї клітки, накресленої на землі, асфальті тощо, у наступну. || Накреслена на землі, асфальті тощо фігура для такої гри.
клас
1.2

Введіть слово: