Тлумачення слова: книжка

книжка


книжка

Збіги в тлумаченнях:
ОМК
особова медична книжка
РК
розрахункова книжка
ТКРМ
товарна книжка робітника дрібнороздрібної мережі
ЧК
чекова книжка


-и, ж.
1) Зброшурована в одне ціле й оправлена певна кількість (звичайно понад 5) друкованих або рукописних аркушів. || Чималий обсягом твір, надрукований окремим виданням.
••
Кни́жка-карти́нка — складана дитяча книжка, що складається з картинок із невеликим текстом.
2) Те саме, що книга 2).
••
Записна́ кни́жка — те саме, що запи́сни́к.
3) перев. з означ. Який-небудь документ у вигляді зшитих докупи аркушів з якимось текстом і місцем для офіційних зазначок. Трудова книжка. Забірна книжка.
••
Неліміто́вана че́кова кни́жка — комплект бланків розрахункових чеків, що їх видають банки для розрахунків з постачальниками тощо.
••
Оща́дна кни́жка — документ, який видається вкладникові ощадним банком.
••
Че́кова кни́жка — зброшуровані бланки чеків, що їх видає банк власникові поточного банківського рахунку.
4) Одна з великих частин літературного твору.
5) анат. Один із чотирьох відділів шлунка жуйних тварин, слизиста оболонка якого утворює багато складок, що прилягають одна до одної.
книжка
1.2

Введіть слово: