Тлумачення слова: конверсія

конверсія


конверсія-ї, ж.
1) Істотне перетворення, зміна умов, заміна одних об'єктів виробництва іншими або одних фінансових інструментів на інші.
2) Зміна умов випущених раніше державних позик (напр.: зменшення позикового процента, подовження терміну виплати тощо).
••
Зворо́тна конве́рсія — зворотний обмін зобов'язань на цінні папери.
••
Конве́рсія а́кцій — обмін акцій на цінні папери іншого типу (випущені тією самою компанією).
••
Конве́рсія валю́ти — обмін однієї валюти на іншу за діючим валютним курсом.
••
Конве́рсія ці́нних папе́рів — обмін цінних паперів на цінні папери іншого виду, що їх випустила та сама компанія.
3) Обмін валюти даної країни на іноземну.
4) Скорочення оборонної промисловості та переорієнтація її на виробництво товарів народного вжитку.
5) Заміна випромінення кванта випроміненням електрона з оболонки навколо атомного ядра, яке перейшло із більш збудженого стану в менш збуджений.
6) Переробка газів для зміни складу вихідної газової суміші.
7) Утворення нового слова внаслідок переходу даної основи в іншу парадигму словозміни.
8) псих. Неусвідомлений процес трансформації психічних конфліктів та тривоги у соматичні симптоми.
конверсія
1.2

Введіть слово: