Тлумачення слова: консолідація

консолідація


консолідація-ї, ж.
••
Консоліда́ція кі́стки мед. — процес зрощення пошкодженої кістки з відновленням її цілісності.
2) Один із видів систематизації законодавства.
3) У цивільному праві – припинення права користування внаслідок його злиття з правом власності.
4) фін. Один із заходів з управління державним боргом – зміна термінів дії раніше випущених позик.
консолідація
1.2

Введіть слово: