Тлумачення слова: кошти

кошти


кошти

Збіг у тлумаченні:
САГК
спеціалізований аукціон за грошові кошти


-ів, мн. (одн. кошт, -у, ч.).
1) Гроші, капітал, матеріальні цінності.
••
Готівко́ві ко́шти — фінансові кошти, офіційно затверджені для витрат, але не витрачені у встановлені терміни.
••
Обіго́ві ко́шти — кошти підприємства, які використовуються для фінансування господарської діяльності.
••
Позабюдже́тні ко́шти — фінансові ресурси держави, які мають цільове призначення, проте не включені до державного бюджету. **
••
Вла́сним (свої́м і т. ін.) ко́штом — за власний рахунок, за власні гроші.
••
На чиї ко́шти (чий кошт) — за чий рахунок.
2) рідко. Те саме, що витрати; видатки.
3) у знач. присл. ко́штом. За чийсь рахунок, за чиї-небудь гроші. || Використовуючи що-небудь; за рахунок чогось.
4) заст. Забезпечення, постачання.
кошти
1.2

Введіть слово: