Тлумачення слова: лампа

лампа


лампа

Збіг у тлумаченні:
електролампа
електрична лампа


-и, ж.
1) Прилад для освітлення, що має різний вигляд і різну будову. Гасова лампа. Електрична лампа. Карбідова лампа. Кварцова лампа. Неонова лампа.
••
Газорозря́дна ла́мпа — лампа, в якій електрична енергія перетворюється в оптичне випромінювання у процесі проходження електричного струму через гази та ін. речовини, всередині лампи.
••
Електро́нна ла́мпа — лампа, в якій потік електронів, який переміщується у високому вакуумі, керується електричним полем.
••
Ла́мпа розжа́рення — лампа, в якій світло випускається тугоплавким провідником, розжареним електричним струмом.
••
Люмінесце́нтна ла́мпа — лампа, в якій електрична енергія перетворюється в енергію ультрафіолетового випромінювання, а потім – у видиме світіння люмінесціювальних речовин.
2) Прилад спеціального призначення на різних виробництвах.
лампа
1.2

Введіть слово: