Тлумачення слова: лист

лист


лист

Часткові збіги:
листоп.
листопад
Лист Єр.
«Лист Єремії»
бібл.
Збіги в тлумаченнях:
ГВАОЛ
аукціон готівкової валюти (операційний лист)
ЛН
листок непрацездатності
ЛУ
лист-узгодження
ОЛ
операційний лист
ПЛ
пакувальний лист
ССО
сили стратегічної оборони


I ч.
1) род. -а́. Орган повітряного живлення і газообміну рослин у вигляді тонкої, зазвичай зеленої пластинки. || Складова частина головки капусти. || у знач. присл. листо́м, спец. – плавно, поволі.
2) род. -у. Те саме, що листя. || Засушене, рідше свіже листя деяких рослин, що використовується як приправа або для виготовлення напою чи ліків.
II -а́, ч.
1) Тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу (паперу, заліза, фанери і т. ін.).
2) Писаний текст, признач. для повідомлення про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані, а також відповідна поштова кореспонденція. || Писане звертання до особи чи осіб, розраховане на широке розповсюдження.
3) який. Офіційний, грошовий або інший документ. || Документ для записування яких-небудь відомостей.
••
Бала́нсовий лист — документ, в якому зафіксовані кошти, що знаходяться на балансі.
••
Гаранті́йний лист — див. ба́нківська гара́нтія.
••
Заставни́й лист — довготерміновий цінний папір, що його випускають іпотечні банки під заставу нерухомого майна.
••
Конкуре́нтний лист — документ, який узагальнює інформацію про техніко-економічні показники, якість, ціни та комерційні умови продажу товарів.
••
Купо́нний лист — частина акції, поділена на окремі купони, на кожному з яких зазначено термін виплати дивідендів.
••
Податко́вий (окла́дний) лист — документ, яким платника податку повідомляють про суму і терміни внесення податкових платежів.
4) спорт. Одна з фігур гри в городки.
лист
1.2

Введіть слово: