Тлумачення слова: лікарський

лікарський


лікарський

Збіги в тлумаченнях:
лікар.
лікарський
ПЛЗ
підозрюваний лікарський засіб.


I л`ікарський
-а, -е.
1) Прикм. до лікар. || Належний лікареві, лікарям.
••
Лі́карська відповіда́льність — відповідальність лікаря за правопорушення в професійній або професійно-посадовій діяльності.
2) Стос. до лікування; пов'язаний з лікуванням; лікувальний (у 1 знач.).
••
Лі́карська дільни́ця — дільниця, визначена для медичного обслуговування населення відповідним закладом.
••
Лі́карська таємни́ця — вимога нерозголошення інформації про стан здоров'я громадянина та ін. відомості, що їх отримано під час його обстеження та лікування.
II лік`арський
-а, -е.
1) Який має лікувальні властивості.
••
Ліка́рський за́сіб — речовина або суміш речовин, що їх застосовують для профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.
••
Ліка́рський збір — суміш кількох видів висушених, подрібнених рослин або їх частин, інколи з додаванням лікарських засобів.
••
Ліка́рські росли́ни — рослини, які є джерелом отримання лікарської сировини та лікарських засобів природного походження.
2) Який стосується ліків.
••
Ліка́рська алергі́я — алергічні реакції організму, спричинені ліками.
••
Ліка́рська зале́жність — психічний, а інколи і фізичний стан, що характеризується настійною потребою постійно або періодично поновлювати прийом певного лікарського засобу.
лікарський
1.2

Введіть слово: